Divize zkušební laboratoře akreditované ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

VZORKOVÁNÍ A ANALÝZY UVEDENÝCH MATRIC

  • Odběr a zajištění analýz vzorků odpadních vod dle platné legislativy
  • Odběr a zajištění analýz bazénových vod dle platné legislativy, zjištění přítomnosti Legionella ve vodách
  • Odběr a zajištění analýz pitných vod - krácený rozbor, úplný rozbor dle platné legislativy
  • Odběr a zajištění odpadů a jejich vodných výluhů dle platné legislativy
  • Odběr a zajištění kalů, hnojiv, kompostů, substrátů a krmiv
  • Odběr a zajištění analýzy sedimentů
  • Poradenství

Divize laboratoř

Telefon: +420 724 534 213

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stránky: