Tukové odlučovače - Kontrola a čištění

Zajišťujeme pravidelnou i nárazovou kontrolu a čištění tukových odlučovačů. Naše služby zahrnují i následnou likvidaci odpadních vod, aby byl zajištěn ekologický a bezpečný provoz.

 

Jímky a vodárenské nádrže - Kontrola těsnosti a čištění

Provádíme zkoušky těsnosti jímek, žump a dalších nádrží podle normy ČSN 750905. Čištění těchto zařízení je doplněno o ekologickou likvidaci odpadních vod, což zaručuje vysokou úroveň služeb.

 

Kanalizace a šachty - Kontrola těsnosti

Nabízíme kontroly těsnosti kanalizace a šachet dle normy ČSN EN 1610, což předchází možným problémům a zajišťuje spolehlivost vaší infrastruktury.

 

Kontrola a čištění okapů a děšťových vpustí

Specializujeme se na kontrolu a čištění okapů, okapových svodů včetně gajgrů a děšťových vpustí, aby byl zajištěn správný odtok dešťové vody.

 

Opravy, rekonstrukce a výstavba

Provádíme opravy, rekonstrukce a novou výstavbu jímek, šachtiček, septiků, žump a rozvodů odpadního a kanalizačního potrubí, s důrazem na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost.