Provádíme pravidelnou i nárazovou kontrolu a čištění tukových odlučovačů se zajištěním následné likvidace odpadních vod.