Sací vlek je určen k vysávání žump, splaškových jímek a tukových lapolů. Je možno jej použít v místech obtížně dosažitelných velkými sacími vozy jako jsou úzké příjezdové cesty v zástavbách rodinných domů, v nezpevněných terénech, v podzemních parkovištích nebo malých dvorcích v centrech měst.

Mezi výhody sacího vleku patří:

  • kalová nádrž o objemu cca 2000 litrů,
  • sací výkon srovnatelný s velkou sací cisternou,
  • průměr sací hadice DN 100
  • nezávislý motroagregát s výkonem 270 m³/h přímo na sacím vozíku,
  • výška menší než 2 metry,
  • snadná manipulovatelnost.