Provádíme komplexní monitoring potrubí a potrubních systémů. Jedná se především o odpadní potrubí, kanalizace a kanalizační přípojky menšího a středního průměru. Pro tuto činnost využíváme inspekční kamerový systém REVI 260 SD. V případě požadavku zákazníka jsme schopni provedený monitoring zdokumentovat a to ve formě písemné zprávy, jejíž přílohou je kamerový videozáznam (standardně přikládáme na CD) popř. pořízené fotografie (tištěná forma nebo přikládáme společně videozáznamem na CD).Pro větší rozměr kanalizace od DN 150 do DN 800 máme k dispozici pojízdnou kameru Revi 550, kterou jsme schopni měřit ovalitu, spádovost, velikost trhlin a prasklin potrubí a rovněž velikost průměru kanalizačních přípojek.

V jakých případech je žádoucí monitoring kamerou provést? Především se jedná o následující situace: 

1) Špatně průchodné nebo zcela neprůchodné potrubí – v tomto případě je nejdříve nutné kamerovou zkouškou zjistit, o jaký konkrétní problém se jedná a kde je v rámci potrubí lokalizován. Následně je pak možné zvolit efektivní způsob řešení. Po dokončení realizace zvoleného řešení se monitoring kamerou znovu opakuje a to pro ověření výsledku provedené práce a současně pro kontrolu aktuálního stavu potrubí. V případě, že následným monitoringem (po odstranění problému s částečnou nebo úplnou neprůchodností potrubí) zjistíme jakékoliv netěsnosti, praskliny nebo jiné defekty potrubí, zpracujeme pro zákazníka návrh řešení a cenovou nabídku s možností komplexní realizace navrženého řešení. 

2) Monitoring doporučujeme provádět také v případě, že zákazník chce předcházet případným problémům s částečnou nebo úplnou neprůchodností potrubí. Jedná se preventivní činnost, která umožní zareagovat na případné vznikající problémy včas a tímto způsobem eliminovat náklady spojené s rozsáhlejšími zásahy do potrubních tras v případě jejich narušení nebo defektů. Preventivní monitoring doporučujeme vždy spojit s preventivním pročištěním potrubí, což má za cíl prodloužení životnosti potrubní trasy a snižování provozních nákladů.