Provádíme kontrolu a čištění okapů, okapových svodů (vč. tzv. gajgrů) a dále také dešťových vpustí.