Kamerový systém REVI 260 je přenosné monitorovací zařízení, které je primárně určeno pro monitoring domovních kanalizačních přípojek a potrubí s rozměry od DN 50 do DN300. Do monitorovaného potrubí se vsunuje ručně prostřednictvím vyztuženého kabelu. Kamerový systém je složen z:

  • Kamery

    Systém se skládá z navíjecího bubnu s brzdou, který je osazen 50m nástrčným kevlarem vyztuženým kabelem. Kamerová hlava je osazena na konci nástrčného kabelu, je vyrobena z nerezu, osazena barevnou optikou Panasonic s umělou niveletou a integrovaným osvětlením (36× LED).

  • PC box

    PC box je osazen LCD monitorem s krycím sklem proti poškození ve víku kufru. Ve spodní části kufru je osazen integrovaný PC určený pro monitoring. Toto PC zaznamenává a zpracovává zaznamenaná data a obsahuje také nástroje nutné pro vytvoření protokolu a fotoprotokolu z měření a s možností jeho vytisknutí. Data a protokol je rovněž možno vypálit na nosiče CD nebo DVD. Ovládací panel PC boxu pak tvoří klávesnice pro popis monitoringu, regulace LED, vstupy IN/OUT, reset měření metrů, OSD CCK karta umožňující měření metrů, zapisování textu do záznamu, ukazatel data a času,

Mezi výhody této technologie patří:

  • možnost monitorovat potrubí o rozměrech mezi DN50 až DN300,
  • vysoká mobilita zařízení,
  • vysoká kvalita zaznamenaného obrazu s možností pořízení záznamu,
  • vysoká variabilita použití (pohotovostní vůz, monitorovací vůz...).