Provádíme zkoušky těsnosti jímek, žump a dalších typů nádrží dle normy ČSN 750905. Dále zajišťujeme čištění uvedených nádrží s následnou likvidací odpadních vod.