V případě, že je potřeba doplnit nebo vytvořit dokumentaci k existujícím potrubním trasám, jsme schopni existující trasy zaměřit a to nejen samotnou trasu ale také hloubku, ve které je stávající potrubí uloženo. S využitím níže popsané technologie v kombinaci s kamerovým systémem, jsem rovněž schopni přesně určit místo havárie a odpadá tak nutnost použít metodu pokus omyl, která je drahá a dost často i obtížně realizovatelná.

K tomuto používáme vysoce výkonné detektory inženýrských sítí z řady C.Scope CXL. Přístroje, které máme k dispozici jsou osazeny vysoce výkonným signálním procesorem a doplněny pokročilý software, který zajišťuje prakticky dokonalou  detekci i v oblastech kde to býval problém (např. jádra historických sídel atd.). 

Mezi výhody této technologie patří:

  • možnost volby režimů pro typ vyhledávané sítě,
  • dynamický pohybový senzor, který obsluhu upozorní, pokud s lokátorem při práci příliš „houpá“. Toto velmi pomůže při dodržování správné vyhledávací techniky,
  • automatické potlačení interferencí,
  • automatický denní test lokátoru - je tedy 100% jistota, že přístroj je v pořádku,
  • automatická kalibrace - je tedy 100% jistota, že přístroj je správně kalibrován
  • možnost záznamu dat ze všech činností lokátoru,
  • snadná manipulace v terénu.