Provádíme čištění odpadních potrubí a kanalizace menšího a středního průměru s využitím vozidla Mercedes Sprinter, které je vybaveno vysokotlakým čistícím zařízením HydroJet a přívěsem s čerpací cisternovou nástavbou MINI-VAC B. Pro větší průměry potrubí disponujeme kombinovanými vozy Mercedes Actros.

Moderní technika nám umožňuje řešit problémy spojené s částečnou nebo úplnou neprůchodností potrubí od nejmenších rozměrů jako jsou odpadní potrubí v domácnosti (kuchyně, koupelny, WC), přes domovní přípojky kanalizace (dešťové i splaškové) až po potrubní systémy (kanalizace dešťové i splaškové) menšího, středního i velkého průměru.
Kromě čištění spojeného s řešením případné částečné nebo úplné neprůchodnosti potrubí provádíme také preventivní čištění v kombinaci s monitoringem potrubí kamerovým systémem, kterým se ve spolupráci s naším zákazníkem snažíme zajistit prodloužení životnosti daného potrubí a současně přispět ke snižování provozních nákladů.
V případě, že při čištění potrubí a následném monitoringu inspekčním kamerovým systémem zjistíme lokální defekty potrubní trasy popř. její rozsáhlejší poškození, zpracujeme pro zákazníka návrh řešení daného problému s tím, že v případě zájmu jsme schopni zajistit realizaci navrženého řešení. 

Nabízíme Vám tedy naše služby v oblastech:

  čištění komunální kanalizace

  čištění průmyslové kanalizace

  vysokotlaké čištění kanalizace

  frézování kořenů

 čištění okapů, svodů a dešťových vpustí

 čištění a kontrola těsnosti jímek a nádrží

 kontrola těsnosti kanalizace

 čištění a kontrola tukových odlučovačů

 průzkum a mapování kanalizace

 videoinspekce kanalizace